Director de link-uri Intercer

 
 

Constiinta si Libertate

“Asociaţia Conştiinţă şi Libertate va răspândi principiile libertăţii religioase; va apăra şi proteja dreptul tuturor oamenilor de a se închina sau a nu se închina, de a adopta sa de a nu adopta o religie sau credinţă, de a-şi manifesta convingerile religioase în practicarea, exprimarea şi predarea acestora, fiind limitate numai de respectarea drepturile echivalente ale altora; va sprijini dreptul organizaţiilor religioase de a acţiona liber prin instituţiile ei de caritate sau educaţionale, de a organiza filiale locale, regionale şi naţionale, ca şi de a organiza seminare şi congrese.”

Obiective

 • Să promoveze demnitatea umană pentru ca orice individ să poată avea o viaţă completă, să poată avea acces la orice domeniu de activitate şi să se bucure de dezvoltarea armonioasă a întregii sale fiinţe
 • Să militeze pentru apărarea, păstrarea şi răspândirea principiului toleranţei, libertăţii religioase şi de conştiinţă şi pentru ca fiecare persoană să se bucure fără restricţie de acest drept inalienabil al fiinţei umane
 • Să apere dreptul persoanei de a crede sau de a nu crede, de a adopta un crez religios, ca şi dreptul de a-şi schimba convingerile religioase.
 • Să apere dreptul persoanei de a-şi manifesta religia în mod individual şi colectiv, în public sau particular, prin exerciţii cultice, învăţătură, practicarea şi îndeplinirea ritualurilor cerute de religia sa.
 • Să lupte împotriva discriminării de orice fel pe motive religioase în viaţa socială.
 • Să contribuie la crearea unui climat de bună înţelegere şi respect reciproc între oameni de diferite credinţe şi convingeri religioase, al libertăţii şi demnităţii în lume
 • Să promoveze acţiuni specifice de mediere pentru prevenirea şi soluţionarea conflictelor ce apar la nivelele societăţii, având ca scop apărarea şi respectarea dreptului omului, pentru înlăturarea unor acţiuni şi fapte de intoleranţă şi discriminare
 • Să se implice în activitatea de susţinere şi promovare a proiectelor de acte normative din domeniul legislativ care sunt bazate pe valori morale creştine, respectul faţă de fiinţa umană, drepturile şi libertăţile persoanei şi a celor care urmăresc asigurarea şi menţinerea în societatea românească a unui climat de respect reciproc, acceptare, toleranţă şi egalitate între oameni
 • Organizarea de conferinţe, simpozioane, întâlniri, seminare, colocvii, dispoziţii, studii ştiinţifice pe teme ce urmăresc atingerea scopului asociaţiei
 • Încheierea de parteneriate cu alte organizaţii, instituţii şi alte persoane juridice din ţară şi străinătate în acord cu obiectivele asociaţiei
 • Acordarea de titluri onorifice persoanelor care se remarcă în promovarea principiilor creştine,  în apărarea şi respectarea omului
 • Organizarea şi promovarea oricăror alte activităţi economice licite de promovare a scopului asociaţiei prin cărţi, broşuri, reviste, pliante şi alte activităţi în domeniul mass-media.

1 NOI CREDEM că dreptul la libertatea religioasă ne-a fost dat de Dumnezeu şi declarăm că acest drept poate fi exercitat numai în condiţiile separării Bisericii de Stat

2 NOI CREDEM că toată legislaţia şi orice alte acte guvernamentale care unesc Biserica şi Statul sunt opuse intereselor celor două instituţii şi pot aduce prejudicii drepturilor omului

3 NOI CREDEM că autoritatea statului este stabilită de Dumnezeu pentru susţinerea şi protejarea oamenilor, pentru ca aceştia să se bucure de drepturile lor naturale şi pentru reglementarea problemelor lor civile şi că în acest domeniu este numai drept a da ascultare plină de respect şi de bunăvoie acesteia

4 NOI CREDEM în dreptul natural şi inalienabil al omului la libertatea de a gândi, la libertatea de conştiinţă şi de religie. Acest drept implică libertatea de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere în conformitate cu alegerea sa şi de a o schimba numai după cum îi dictează conştiinţa. De asemenea, el implică libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea sa în mod individual sau în comun, atât în public, cât şi în particular, prin servicii religioase şi împlinirea ritualurilor, prin practici, învăţământ, fiecare având datoria, în exercitarea acestui drept, de a respecta aceleaşi drepturi semenilor săi.

5 NOI CREDEM că libertatea religioasă cuprinde, în mod egal, libertatea de a înfiinţa şi întreţine instituţii de caritate sau de educaţie, de a solicita şi primi contribuţii financiare voluntare, de a sărbători zile de odihnă şi de a celebra sărbători, în armonie cu preceptele religiei adoptate, cum şi de a menţine relaţii cu credincioşii şi comunităţile religioase, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional

6 NOI CREDEM că libertatea religioasă şi eliminarea intoleranţei şi a discriminării întemeiate pe religie sau convingeri sunt esenţiale pentru promovarea înţelegerii, a păcii şi a bunelor relaţii între oameni.

7 NOI CREDEM că cetăţenii pot să utilizeze toate mijloacele legale şi onorabile pentru a se opune tuturor acţiunilor contrare acestor principii, pentru ca toţi să se poată bucura de binefacerile inestimabile ale libertăţii religioase

8 NOI CREDEM că spiritul acestei veritabile libertăţi religioase este rezumat în regula de aur: “Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.”

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Informatii utile

Constiinta si Libertate
Postat miercuri, iunie 29th, 2011

Lasa un comentariu

Comments are closed.

 

 
 
 
 
 

© Copyright 2017. Intercer 1997-2017 - Theme by DirectoryPress 5.0e - Developed By Premium Wordpress Themes | Termeni si Conditii | Polita de Confidentialitate