Director de link-uri Intercer

 
 

Hetednapi Adventista Egyház Marosvásárhelyi “A” gyülekezete (Tg.Mures “A”)

A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ HITELVEI

(kivonat)

Az adventisták a Bibliát tartják hitük egyedüli alapjának, és bizonyos alapvető hittételeket a Szentírás tanításának tartanak. Az itt felvázolt hitelvek azt mutatják be, hogyan érti és magyarázza az egyház a Szentírás tanításait. E megállapítások felülvizsgálata a generál konferenciai ülésszaktól várható el, ha a Szentlélek a bibliai igazság teljesebb megértésére vezeti az egyházat, vagy ha az Isten szent Szavának tanításaira kifejezőbb szavakat találunk.

1. A SZENTÍRÁS
A Szentírás, az Ó – és Újtestamentum, Isten írott szava. Ő annak elmondására és leírására ihlette szent embereit, amire a Szentlélek indította őket. Igéjében Isten mindent közölt az emberrel, ami a megváltáshoz szükséges. A Szentírás Isten akaratának tévedhetetlen kinyilatkoztatása. Ez a jellem mércéje, a tapasztalatok próbája, a hitelvek mérvadó kinyilatkoztatása és Isten történelmi cselekedeteinek megbízható forrása (2Pét 1:20-21; 2Tim 3:16-17; Zsolt 119:105; Péld 30:5-6; Ésa 8:20; Ján 17:17; 1Thessz 2:13; Zsid 4:12).

2. A SZENTHÁROMSÁG
Az Isten egy: Atya, Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy egysége. Isten halhatatlan, mindenható, mindent tudó, mindenek fölött való és mindig jelenlevő. Önkinyilatkoztatásából tudjuk, hogy végtelen, ez meghaladja az emberi értelmet. Örökké méltó minden teremtmény imádatára, csodálatára és szolgálatára (5Móz 6:4; Mt 28:19; 2Kor 13:14; Ef 4:4-6; 1Pét 1:2; 1Tim 1:17; Jel 14:7).

3. AZ ATYA
Isten, örökkévaló Atya, a teremtő, a forrás, a megtartó és minden teremtmény ura. Igazságos és szent, irgalmas és könyörületes, késedelmes a haragra, bővölködő az állhatatos szeretetben és hűségben. A Fiúban és a Szentlélekben meglevő tulajdonságok és erők az Atya kinyilatkoztatásai (1Móz 1:1; Jel 4:11; 1Kor 15:28; Ján 3:16; 1Ján 4:8; 1Tim 1:17; 2Móz 34:6-7; Ján 14:9).

4. A FIÚ
Isten, örökkévaló Fiú, Jézus Krisztusban öltött testet. Őáltala teremtetett minden, benne lett nyilvánvalóvá Isten jelleme, általa teljesedett az emberiség megváltása és Ő ítéli meg a földet. Az örökké igaz Isten igaz emberré lett Jézus Krisztusban. A Szentlélek által fogantatott és Szűz Máriától született. Emberként élt, mint ember megkísértetett, de tökéletes megtestesítője volt Isten igazságosságának és szeretetének. Csodái által kinyilatkoztatta Isten hatalmát, és bizonyította, hogy Ő a megígért Messiás. Bűneinkért önként vállalta helyettünk a szenvedést és a kereszthalált; feltámadt a halálból és felment a mennybe, hogy közbenjárjon értünk a mennyei szentélyben. Népe végleges megszabadításáért újra eljön dicsőségben, és mindent újjátesz (Ján 1:1-3,14; Kol 1:15-19; Ján 10:30; 14:9; Róm 6:23; 2Kor 5:17-21; Ján 5:22; Lk 1:35; Fil 2:5-11; Zsid 2:9-18; 1Kor 15:3-4; Zsid 8:1-2; Ján 14:1-3).

[ Folytatás ]

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (5 votes cast)
Hetednapi Adventista Egyház Marosvásárhelyi "A" gyülekezete (Tg.Mures "A"), 3.0 out of 5 based on 5 ratings

Informatii utile

Hetednapi Adventista Egyház Marosvásárhelyi “A” gyülekezete (Tg.Mures “A”)
Postat luni, septembrie 20th, 2010

Lasa un comentariu

Comments are closed.

 

 
 
 
 
 

© Copyright 2017. Intercer 1997-2017 - Theme by DirectoryPress 5.0e - Developed By Premium Wordpress Themes | Termeni si Conditii | Polita de Confidentialitate