Director de link-uri Intercer

 
 

Scoala Wilhelm Moldovan

A. Misiunea:

Şcoala Wilhelm Moldovan îşi propune să dezvolte, în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale creştine, în care fiecare individ să beneficieze de şansa dezvoltării sale fizice, intelectuale, spirituale şi emoţionale, pentru a fi pregătit să acceadă o treaptă superioară de educaţie. Va activa ca o instituţie creştină, în care copiii vor fi respectaţi ca indivizi, trataţi egal, fără a se face deosebiri de religie, rasă, sex sau poziţie socială, fiecare având şanse egale de reuşită. Crearea unui cadru plăcut, armonios, ca o familie extinsă, în care să se simtă bine atât părinţii, cât şi copiii şi angajaţii reprezintă o prioritate a şcolii. Pentru noi calitatea procesului educativ este foarte importantă, iar pentru a o realiza angajaţii posedă competenţe profesionale, dar şi integritate morală.

B. Viziunea:

Şcoala Wilhelm Moldovan doreşte ca prin activităţile desfăşurate să ajute la restaurarea chipului lui Dumnezeu în om, supunând procesului instructiv-educativ fiinţa umană ca întreg, din punct de vedere intelectual, fizic, social şi spiritual.

C. Strategia:

Constituirea unei imagini favorabile a şcolii în raport cu contextul politic, economic, social, tehnologic (şi religios) prin continuarea procesului de dezvoltare al şcolii pe următoarele direcţii: curriculum, dotare,  resurse umane, comunicare şi cultură organizaţională;

Promovarea şcolii în contextul climatului concurenţial actual atât dintre şcolile de stat, cât şi dintre şi cele particulare care vor fi înfiinţate la nivelul oraşului sau judeţului,  prin ridicarea calităţii procesului educaţional şi al relaţiilor interumane în contextul generat de schimbările ulterioare.

D. Obiectivele:

1.     Oferirea unei educaţii ce vizează fiinţa umană ca întreg (intelectual, fizic, social şi spiritual);

2.     Pregătirea elevilor pentru integrare socială prin formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice;

3.     Ofertă atractivă prin diversitate a CDŞ-ului care să răspundă aşteptărilor elevilor şi părinţilor;

4.     Dezvoltarea unei relaţii strânse de colaborare atât cu părinţii pentru instruirea, motivarea şi influenţarea pozitivă a copiilor, cât şi cu instituţii similare şi sponsorii şcolii;

5.     Crearea unei imagini sănătoase despre conceptul de educaţie promovat de şcoală;

6.     Creşterea nivelului de pregătire intelectuală şi implicare practică al cadrelor didactice precum şi asimilarea conceptului de educaţie continuă;

7.     Eficientizarea schemei de personal a şcolii;

8.     Stabilitatea financiară în condiţiile continuării investiţiilor.

9.     Realizarea de contracte de parteneriat cu alte şcoli sau instituţii interesate de educaţie;

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
Scoala Wilhelm Moldovan, 1.0 out of 5 based on 1 rating

Informatii utile

Scoala Wilhelm Moldovan
Postat miercuri, iunie 29th, 2011

Lasa un comentariu

Comments are closed.

 

 
 
 
 
 

© Copyright 2017. Intercer 1997-2017 - Theme by DirectoryPress 5.0e - Developed By Premium Wordpress Themes | Termeni si Conditii | Polita de Confidentialitate